ToekomstverkenningSPUN heeft het in het verleden goed gedaan, maar is het eigen fonds ook in de toekomst nog de beste uitvoerder voor de pensioenregeling van URENCO en ETC Nederland? In de vorige SPUN Info publiceerden we wat SPUN voorzitter Dick Vis daarover heeft gezegd tijdens de Broodje Pensioen Info bijeenkomsten begin dit jaar. Het aantal kleine pensioenfondsen in Nederland is de laatste jaren sterk afgenomen. Financiƫle en bestuurlijke druk door onder meer de lage rente, toenemende kosten en strengere regelgeving zijn daar de oorzaken van. SPUN heeft daar ook mee te maken. Daarnaast spelen er bij SPUN interne factoren zoals het sterk afgenomen deelnemersbestand, vooral door reorganisaties bij ETC Nederland.

Het kleinere aantal deelnemers moet de kosten van de uitvoering van de pensioenregeling dragen, waardoor de kosten per deelnemer aanzienlijk hoger worden. Is dat in de toekomst nog op te brengen? Een tripartite werkgroep met een delegatie van bestuur, werkgevers en ondernemingsraden buigt zich hierover. Het bestuur wil de deelnemers goed op de hoogte houden van de ontwikkelingen. Daarom geven we in deze SPUN Info weer een korte update.

Pool van aspirant bestuurders
In grote lijnen richt het bestuur van het pensioenfonds zich op een 2-sporenbeleid. Aan de ene kant gaat het erom het huidige bestuur van het pensioenfonds te versterken. Zo wordt er gedacht aan het inrichten van een pool van aspirant bestuursleden die zo kunnen worden voorbereid op hun toekomstige bestuurstaak. Bij voorkeur dienen die aspirant bestuursleden uit het Verantwoordingsorgaan te komen, maar externe kandidaten worden niet uitgesloten.

Alternatieven voor uitvoering
Aan de andere kant zal op basis van het advies van de tripartite werkgroep worden gekeken wat in de toekomst goede alternatieven voor de uitvoering van de pensioenregeling kunnen zijn als de kosten van het eigen fonds niet meer aanvaardbaar zouden blijken te zijn.Daarbij kijkt de werkgroep naar verschillende mogelijkheden. Enkele van die mogelijkheden vallen na een eerste verkenning eigenlijk gelijk al af. Zo lijkt het onderbrengen van de pensioenen bij een verzekeraar zo duur dat dit geen optie is.

Rapport in najaar
Het lijkt er op dat er naast het voortzetten van het eigen fonds in ieder geval twee serieuze alternatieven zijn. Het eerste is aansluiting bij een bedrijfstakpensioenfonds. Het tweede alternatief is aansluiting bij een Algemeen Pensioenfonds. Dit is een nieuw type pensioenuitvoerder waarin meerdere kleine fondsen kunnen samengaan en zo profiteren van schaalvoordelen en bundeling van bestuurlijke kracht.
De werkgroep gaat de verschillende mogelijkheden verder bekijken en zal dan in het najaar komen met een rapport met de bevindingen voor het bestuur. We blijven jullie op de hoogte houden van de ontwikkelingen.

Klik hier om naar het volgende bericht van deze SPUN Info te gaan.