Een werkgroep met vertegenwoordigers van de werkgevers, de ondernemingsraden en het pensioenfonds heeft sinds 2015 de toekomstmogelijkheden voor de uitvoering van de pensioenregeling van URENCO en ETC Nederland onderzocht. Uiteindelijk heeft dit geleid tot de beslissing om de opgebouwde pensioenen rond 1 april 2019 over te dragen aan Pensioenfonds PGB en Stichting Pensioenfonds Urenco Nederland (SPUN) op te heffen. SPUN is sinds eind 2018 in liquidatie.

Vanaf het begin hebben de sociale partners en het fonds zich ingespannen om de deelnemers van SPUN goed en geregeld te informeren over de voortgang van de werkzaamheden van de werkgroep. Op deze pagina zijn de artikelen, documenten en presentaties m.b.t. de toekomst van SPUN te vinden. Klik op de links om de publicaties te bekijken. Ook is er een lijst met veel gestelde vragen en antwoorden. Tevens vindt u de jaarverslagen over de afgelopen jaren en de samenstelling van het bestuur van SPUN, dat sinds het begin van het liquidatietraject fungeert als College van Vereffenaars.

Lijst met veelgestelde vragen en antwoorden

Klik hier om een lijst te bekijken met veel gestelde vragen over de toekomst van SPUN en de antwoorden op die vragen.

Nieuwsberichten/artikelen/SPUN Info bulletins

Presentaties

Jaarverslagen

College van Vereffenaars

Het bestuur van SPUN fungeert thans als College van Vereffenaars en bestaat uit:

  • Dick Vis, voorzitter, namens werkgever UNL
  • Gerard Broekman, namens werkgever UNL
  • Rudi Valley, namens werknemers UNL
  • Remco van Ham, namens werkgever ETC Almelo
  • Gerard Koning, namens werkgever ETC Almelo
  • Jonny de Vrieze, namens werknemers ETC Almelo
  • Paul te Riele, namens uitkeringsgerechtigden
  • Henk Grotenhuis, namens uitkeringsgerechtigden