Een werkgroep met vertegenwoordigers van de werkgevers, de ondernemingsraden en het pensioenfonds heeft sinds 2015 de toekomstmogelijkheden voor de uitvoering van de pensioenregeling van URENCO en ETC Nederland onderzocht.  Uiteindelijk heeft dit geleid tot de beslissing om de opgebouwde pensioenen rond 1 april 2019 over te dragen aan Pensioenfonds PGB en Stichting Pensioenfonds Urenco Nederland (SPUN) op te heffen. SPUN is sinds eind 2018 in liquidatie.

Vanaf het begin hebben de sociale partners en het fonds zich ingespannen om de deelnemers van  SPUN goed en geregeld te informeren over de voortgang van de werkzaamheden van de werkgroep. Op deze pagina zijn de artikelen, documenten en presentaties m.b.t. de toekomst van SPUN te vinden. Klik op de links om de publicaties te bekijken. Ook is er een lijst met veel gestelde vragen en antwoorden die geregeld wordt aangevuld.

 

Lijst met veel gestelde vragen en antwoorden

Klik hier om een lijst te bekijken met veel gestelde vragen over de toekomst van SPUN en de antwoorden op die vragen.

 

Nieuwsberichten/artikelen/SPUN Info bulletins

Maart 2019 – DNB heeft geen bezwaar tegen overdracht SPUN-pensioenen aan Pensioenfonds PGB

Februari 2019 – Dank voor het vertrouwen

December 2018- SPUN nu in liquidatie

November 2018 – SPUN gaat stoppen: opgebouwde pensioenen gaan naar PGB

Oktober 2018 – Bestuur wil SPUN liquideren en opgebouwde pensioenen overdragen aan PGB

Juni 2018 – SPUN zet belangrijke stappen op weg naar de toekomst

December 2017 – Begrip voor toekomstvisie voor pensioenuitvoering

Juni 2017 – Toekomst SPUN

Juli 2016 – Werkgroep Toekomstverkenning maakt goede vorderingen

Maart 2016 – Ogen openhouden voor wat in de toekomst het beste is voor de deelnemers

Oktober 2015 – Projectgroep verkent toekomst

 

Presentaties

Maart 2019 – Presentatie voor niet-actieve deelnemers

December 2018 – Presentatie voor niet-actieve deelnemers

Mei 2018 – Bijeenkomst voor pensioengerechtigden

Maart 2018 – Broodje Pensioen Info bijeenkomsten URENCO en ETC Nederland

Oktober 2017 – Broodje Pensioen Info bijeenkomsten URENCO en ETC Nederland

Oktober 2017 – Bijeenkomst voor pensioengerechtigden