Tijdens de Broodje Pensioen Info bijeenkomsten van eind mei heeft SPUN voorzitter Dick Vis de medewerkers van URENCO en ETC Nederland bijgepraat over de vorderingen met de toekomstverkenning van het fonds. In de pensioenkrant van januari hadden we al gemeld dat er drie mogelijkheden waren: behoud en versterking van het eigen fonds, aansluiting bij een bedrijfstakpensioenfonds (BPF) en aansluiting bij een algemeen pensioenfonds (APF). In de afgelopen maanden zijn deze drie alternatieven nader onderzocht. Daarbij is voorlopig aansluiting bij een APF afgevallen. De uitvoeringsvorm is nog te nieuw en daarom is er te weinig ervaring mee. SPUN wil in deze ontwikkeling niet voorop lopen maar kiezen voor een meer stabiele oplossing.

Behoud en versterking van eigen fonds
Bij behoud en versterking van het eigen fonds gaat het vooral om drie punten: versterking van de bestuurlijke kracht van het fonds, verlaging van de kosten voor de werkgevers en zorgen dat de pensioenverplichtingen niet meer drukken op de ondernemingsbalans. De werkgevers en SPUN gaan een pensioenopleiding starten om uit eigen gelederen voldoende kandidaten te hebben voor het verantwoordingsorgaan en het bestuur. Het is verheugend dat via het deelnemersonderzoek er veel meer geïnteresseerden in de opleiding zijn dan er daadwerkelijk geplaatst kunnen worden. Verlaging van de kosten en het van de ondernemingsbalans halen van de pensioenverplichtingen zijn noodzakelijke maatregelen om de concurrentiekracht van ETC Nederland en URENCO niet in gevaar te brengen. Wat het laatste punt betreft, wordt er onderzoek gedaan naar wat binnen de internationale boekhoudregels mogelijk is.

Aansluiting bij een bedrijfstakpensioenfonds
Aansluiting bij een bedrijfstakpensioenfonds is eveneens een zeer serieuze optie. De stuurgroep die zich bezighoudt met de toekomstverkenning heeft onderzocht dat aansluiting mogelijk is bij die BPFs. Dat zijn ABP (het overheidspensioenfonds), PME (het fonds van metalektro) en PGB (het fonds van de grafische bedrijven dat ook open staat voor andere bedrijfstakken). Van deze drie lijken PME en PGB de beste mogelijkheden te bieden. In de komende weken zal de stuurgroep met behulp van pensioenbureau Montae de regelingen verder analyseren en berekeningen maken. Ook zullen er op bestuurlijk niveau gesprekken worden gestart met deze bedrijfstakpensioenfondsen.

Voorstel voor definitieve keuze
Het doel is net voor of na de zomervakantie te komen met een voorstel waarop de sociale partners en het bestuur van het pensioenfonds een definitieve keuze kunnen maken. Daarna zullen we jullie verder informeren.