Het bestuur van Stichting Pensioenfonds Urenco Nederland heeft tijdens zijn vergadering van 4 december 2018 het definitieve besluit genomen om de opgebouwde pensioenen over te dragen aan Pensioenfonds PGB en SPUN op te heffen. Het is de bedoeling de opgebouwde pensioenen rond 1 april 2019 over te dragen aan PGB.

Het besluit is genomen nadat het verantwoordingsorgaan in november een positief advies had uitgebracht over het voorgenomen besluit en de visitatiecommissie ook een positief oordeel had gegeven.

Dit betekent dat SPUN nu officieel in liquidatie is en dat het bestuur vanaf nu opereert als college van vereffenaars. Bij De Nederlandsche Bank is een verklaring van geen bezwaar aangevraagd.

In de eerste helft van december zijn informatiebijeenkomsten gehouden voor actieve- en voor niet-actieve deelnemers.

In maart zal nog een serie informatiebijeenkomsten plaatsvinden waarop SPUN afscheid neemt en PGB zich zal presenteren aan de deelnemers.