logo_laag1_groen
Hoe is jouw pensioen geregeld?

Welkom bij Stichting Pensioenfonds Urenco Nederland. In dit Pensioen 1-2-3 lees je wat je krijgt als je deelnemer bent van onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over je pensioen. Die vind je wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Pensioen 1-2-3 bestaat uit 3 lagen. In deze eerste laag lees je in het kort de belangrijkste informatie over je pensioenregeling. Klik op de iconen of de tekst ‘meer informatie’ om naar laag 2 te gaan. Daarin vind je meer informatie over alle onderwerpen in laag 1. Tot slot vind je in laag 3 documenten met juridische en beleidsmatige informatie van ons pensioenfonds.

Dit Pensioen 1-2-3 behandelt de pensioenregeling volgens het huidige pensioenreglement 2017. Als voor jou een eerder reglement van toepassing is, kun je dat vinden in het overzicht van oude reglementen in laag 3.  Klik hier om naar de pagina van laag 3 te gaan.

Ga je met pensioen? Dan krijg je ouderdomspensioen. Dat ontvang je als je 68 jaar wordt. Meer informatie

Kom je te overlijden? Dan krijgt je partner een levenslang partnerpensioen. Dat partnerpensioen bouw je op via de premies die jij en je werkgever betalen.

Zo lang je bij URENCO/ETNL in dienst bent, is er voor jouw partner ook een tijdelijk aanvullend partnerpensioen verzekerd. Meer informatie

Kom je te overlijden? Dan krijgen je kinderen wezenpensioen. Meer informatie

Arbeidsongeschiktheidspensioen

Word je langdurig arbeidsongeschikt? Dan krijg je een arbeidsongeschiktheidspensioen. Ook gaat je pensioenopbouw (gedeeltelijk) door, maar je betaalt dan zelf geen premie meer. Meer informatie

Reglement

Wil je precies weten wat onze pensioenregeling je biedt? Klik door naar het pensioenreglement.

Dit onderdeel is niet van toepassing op jouw pensioenregeling. Je bouwt ouderdomspensioen op en je pensioenregeling voorziet ook in een partnerpensioen én een wezenpensioen. Ook kent je pensioenregeling een aanvulling op de wettelijke arbeidsongeschiktheidsuitkering als je arbeidsongeschikt wordt. Bovendien hoef je dan zelf geen pensioenpremie meer te betalen terwijl je pensioenopbouw wel (gedeeltelijk) doorloopt.

Drie pijlers

Je bouwt op drie manieren pensioen op:

 1. AOW: dit pensioen krijg je van de overheid als je in Nederland woont of werkt. Op www.svb.nl lees je meer over de AOW.
 2. Pensioen bij Stichting Pensioenfonds Urenco Nederland. Je bouwt dit pensioen op via URENCO/ETNL. Hierover gaat dit Pensioen 1-2-3.
 3. Pensioen dat je zelf regelt. Bijvoorbeeld met een lijfrente of banksparen. Meer informatie

Middelloon

Ieder jaar bouw je een stukje van je pensioen op. Het pensioen dat je zo opbouwt, is de optelsom van al die stukjes. Vanaf je pensioendatum ontvang je dit pensioen zo lang je leeft. Dit heet een middelloonregeling. Meer informatie

Opbouw

Je bouwt jaarlijks een deel van je uiteindelijke pensioen op. Dat doe je niet over je hele brutoloon. Over € 14.704 bouw je in 2018 geen pensioen op omdat je later ook AOW van de overheid gaat ontvangen. Over het brutoloon min het drempelbedrag bouw je jaarlijks 1,875% aan pensioen op. Er is een maximale fiscale grens voor pensioenopbouw. Boven een jaarsalaris van € 105.075 bouw je geen pensioen meer op. Meer informatie

Je betaalt elke maand premie voor je pensioen. Je werkgever doet dat ook. De premie die je zelf betaalt, vind je terug op je loonstrook. Meer informatie

Waardeoverdracht

Verander je van baan? Je kunt je eerder opgebouwde pensioen meenemen naar je nieuwe pensioenuitvoerder. Meer informatie

Pensioenvergelijker

Wil je je pensioenregeling vergelijken? Klik door naar de pensioenvergelijker. Meer informatie

Wil je een deel van je ouderdomspensioen omruilen voor partnerpensioen voor je partner? Dat kan als je met pensioen gaat. Meer informatie

Wil je het partnerpensioen of een deel daarvan omruilen voor ouderdomspensioen voor jezelf? Dat kan als je met pensioen gaat. Meer informatie

Wil je geleidelijk minder gaan werken? Dan kun je ervoor kiezen een deel van je pensioen alvast in te laten gaan. Dit moet je zes maanden voor de gewenste ingangsdatum aanvragen. Bespreek dit met je werkgever. Meer informatie

Wil je eerder of later met pensioen gaan dan de vastgestelde pensioenleeftijd? Vervroegen moet je zes maanden voor de gewenste ingangsdatum aanvragen en uitstellen uiterlijk zes maanden voor je 68ste jaar. Bespreek dit met je werkgever. Meer informatie

Wil je beginnen met een hoger of juist een lager pensioen? Die keuze kun je maken als je met pensioen gaat. Meer informatie

Wil je alle keuzemogelijkheden zien?  Alle overige keuzes bij persoonlijke gebeurtenissen (bijvoorbeeld ontslag en pensionering) vind je in laag 2 van je Pensioen 1-2-3. Meer informatie

Uitkeringszekerheid risico

De hoogte van je pensioen staat niet vast. Het is mogelijk dat wij je pensioen niet met de lonen en prijzen mee kunnen laten groeien. Ons pensioenfonds heeft namelijk te maken met onder meer de volgende risico’s:

 • Mensen worden gemiddeld steeds ouder. We moeten het pensioen daardoor langer uitbetalen.
 • Een lage rente maakt pensioen duurder. Ons pensioenfonds heeft daardoor meer geld nodig om hetzelfde pensioen te kunnen uitbetalen.
 • De resultaten van onze beleggingen kunnen tegenvallen.
 • Op de homepage van onze website vind je de beleidsdekkingsgraad en kun je doorklikken naar meer informatie over onze financiële situatie, die gevolgen kan hebben voor je pensioen

Meer informatie

Welvaartsvast

Wij proberen het pensioen van de deelnemers in actieve dienst elk jaar mee te laten groeien met de stijging van de lonen. Dit heet indexatie (ook wel toeslagverlening genoemd). Dit kan alleen als de financiële situatie van ons pensioenfonds goed genoeg is. De afgelopen jaren hebben wij de pensioenen voor de actieve deelnemers zo geïndexeerd:

Indexatie Ambitie op basis van loonstijging
2018 0,21% 2,26%
2017 0% 2,1%
2016 0% 2,25%

Meer informatie

Waardevast

Wij proberen het pensioen van de gepensioneerden en van de arbeidsongeschikte en gewezen deelnemers elk jaar mee te laten groeien met de stijging van de prijzen. Dit heet indexatie (ook wel toeslagverlening genoemd). Dit kan alleen als de financiële situatie van ons pensioenfonds goed genoeg is. De afgelopen jaren hebben wij de pensioenen van de gepensioneerden en van de arbeidsongeschikte en gewezen deelnemers zo geïndexeerd:

Indexatie Ambitie op basis van prijsstijging
2018 0,13% 1,33%
2017 0% 0,4%
2016 0% 0,7%

Meer informatie

Tekort

Als we een tekort hebben, nemen we – indien nodig – één of meer van deze maatregelen:

 • Je pensioen groeit niet mee met de stijging van de prijzen.
 • Je premie gaat omhoog.
 • Je pensioen gaat omlaag. We doen dit alleen in het uiterste geval.

Voor Stichting Pensioenfonds Urenco Nederland is er sinds 2015 een herstelplan van kracht waarin we aangeven welke maatregelen we nemen om het vermogen binnen 10 jaar weer op het vereiste niveau te brengen. We verwachten dit niveau ruim voor de gestelde termijn te bereiken. Meer informatie vind je bij ‘Downloads’ onder de knop ‘Actueel’ op de homepage.

Meer informatie

Kosten

Stichting Pensioenfonds Urenco Nederland maakt de volgende kosten om de pensioenregeling uit te voeren:

 • Kosten voor de administratie.
 • Kosten om het vermogen te beheren.

Meer informatie

Waardeoverdracht

Als je van baan verandert. Je kunt je eerder opgebouwde pensioen meenemen naar je nieuwe pensioenuitvoerder. Meer informatie

Arbeidsongeschiktheidspensioen

Als je arbeidsongeschikt wordt. Meer informatie

Samenwonen trouwen

Als je gaat trouwen, samenwonen of een geregistreerd partnerschap aangaat. Meer informatie

Scheiden

Als je gaat scheiden of het samenwonen of geregistreerd partnerschap beëindigt. Meer informatie

Buitenland

Als je verhuist naar het buitenland. Meer informatie

Werkloos

Als je werkloos wordt. Meer informatie

Als je meer of minder gaat werken. Meer informatie

Als je tussentijds verlof opneemt, bijvoorbeeld ouderschapsverlof of zwangerschapsverlof. Meer informatie

Mijnpensioenoverzicht

Bekijk eens per jaar hoeveel pensioen je in totaal hebt opgebouwd op www.mijnpensioenoverzicht.nlMeer informatie

keuze

Als je gebruik wilt maken van een van de keuzemogelijkheden. Meer informatie

vragen

Neem contact met ons op als je vragen hebt of gebruik maakt van de actie- en/of keuzemomenten.

Voor medewerkers in actieve dienst van URENCO

Eddy Oude Elferink
Tel: 0546 545 255
E-mail: eddy.oudeelferink@urenco.com

Voor medewerkers in actieve dienst van ETNL

Jos Mekkelholt
Tel: 0546 545 672
E-mail: jos.mekkelholt@nl.enritec.com

Voor gewezen deelnemers en pensioengerechtigden

AZL
Postbus 4471
6401 CZ HEERLEN
Tel:  088 116 3018
E-mail: spun@azl.eu

Het postadres van het pensioenfonds is

Stichting Pensioenfonds Urenco Nederland
Postbus 158
7600 AD Almelo

Meer weten over je pensioen? Klik op de iconen of op ‘meer informatie’ om naar meer informatie over de betreffende onderwerpen te gaan. Benieuwd naar je totale pensioen? Kijk op www.mijnpensioenoverzicht.nl.