De overgang van de opgebouwde pensioenen van de deelnemers van SPUN naar Pensioenfonds PGB is in volle gang. De uitkeringen van de pensioengerechtigden hebben daarbij prioriteit. Daarmee is de afgelopen maanden schaduw gedraaid en vanaf april  ontvangen  de pensioengerechtigden hun uitkering via Pensioenfonds PGB. Ook wordt hard gewerkt aan het verwerken van de gegevens van de actieve en gewezen deelnemers in de administratie van Pensioenfonds PGB.

Overdracht ruim voor oorspronkelijke Brexit-datum
Het pensioenvermogen van alle SPUN deelnemers  (circa € 500 miljoen) is eerder overgemaakt naar Pensioenfonds PGB dan de datum van de officiële overgang: 1 april. Dat was al op woensdag 20 maart en had te maken met de Brexit. Oorspronkelijk zou het Verenigd Koninkrijk op 29 maart uit de Europese Unie treden. Om het risico te vermijden van mogelijke grote schommelingen op de financiële markten in de dagen rond 29 maart, is het pensioenkapitaal van de SPUN deelnemers eerder overgedragen. Dit traject is voorspoedig en kostenefficiënt verlopen.

Extra verhoging
In de communicatie is veel aandacht besteed aan een extra verhoging van de rechten en aanspraken die de SPUN deelnemers zouden krijgen bij een positief verschil in dekkingsgraad tussen SPUN en Pensioenfonds PGB op het moment van de overgang van de pensioenen. Het is duidelijk dat er een positief verschil is. Maar het exacte verschil moet nog worden berekend en daar moet ook de accountant zijn goedkeuring nog aan geven.

Toegekend in twee delen
Zoals eerder bekend gemaakt, zal het verschil in twee delen aan de SPUN deelnemers worden toegekend. Het is de bedoeling dat, met terugwerkende kracht vanaf april 2019, het eerste en grootste deel in juni 2019 wordt toegekend. Pensioengerechtigden merken dit dan voor het eerst in hun uitkering in de zomer.
Actieve en gewezen deelnemers krijgen procentueel dezelfde extra aanspraken, maar merken het effect pas in hun portemonnee als ze met pensioen gaan.

Een deel van het verschil wordt door het bestuur SPUN – dat nu College van Vereffenaars heet –  aangehouden tot alle kosten zijn betaald en de liquidatie van het fonds volledig is afgerond. Daarna wordt het laatste deel van de eenmalige verhoging toegekend. Hopelijk is dat voor het eind van 2019, maar ook dat is nu nog niet zeker.

Nog veel administratief werk te verzetten
De komende maanden is er nog veel werk te doen aan het overzetten van de gegevens van alle deelnemers zoals die stonden in de administratie van AZL, de administrateur van SPUN, naar de administratie van Pensioenfonds PGB. Sommige deelnemers hadden vanwege oude afspraken pensioensoorten of rechten op verhogingen die niet passen in de administratie van Pensioenfonds PGB. Die moeten eerst worden omgezet in aanspraken die wel passen. De betreffende deelnemers zijn daar eerder over geïnformeerd. Pensioenfonds PGB  verwerkt de aanspraken dan in de administratie en zorgt dat de deelnemers via het deelnemersportaal hun gegevens kunnen inzien. De SPUN-deelnemers krijgen daarvan bericht als het zover is.
Het College van Vereffenaars van SPUN vraagt begrip van de deelnemers voor het feit dat veel zaken nog moeten worden ingeregeld en dat het daarom wat langer kan duren voordat vragen worden beantwoord.

‘Foto’ van oude administratie
Natuurlijk is het van het grootste belang dat duidelijk is wat iedereen bij SPUN aan aanspraken had en wat wordt overgedragen aan Pensioenfonds PGB. Daarbij komt dan nog de eenmalige verhoging door het verschil in dekkingsgraad plus eventuele aanpassingen door conversie van oude afspraken. Zo kan de eindstand van de aanspraken bij AZL worden bepaald. Bij de overdracht van de pensioenen wordt als het ware ‘een foto’ gemaakt van alle gegevens in het bestand van AZL. Daardoor is altijd precies te herleiden wat een deelnemer voor aanspraken had op het moment van de overdracht.

Voor vragen
De inrichting van de administratie vergt dus nog behoorlijk wat werk. Daar is men nu volop mee bezig. Wie ondertussen vragen heeft, kan terecht bij de Klantenservice van Pensioenfonds PGB. De contactgegevens zijn:
Klantenservice Pensioenfonds PGB
Postbus 7855
1008 CA Amsterdam

E-mail: ks@pensioenfondspgb.nl
Telefoon (van 08.00 – 17.00 uur): 020 – 541 82 00
Website: pensioenfondspgb.nl