Je jaarlijkse pensioenoverzicht (UPO) ontvang je dit jaar in augustus. Dat is iets later dan normaal. Meestal wordt het UPO net voor de zomervakantie verzonden. De vertraging komt doordat de verhoging van de pensioenrichtleeftijd van 67 naar 68 jaar in de administratie moet worden verwerkt. Je opgebouwde pensioenaanspraken met pensioenrichtleeftijd 67 jaar worden omgerekend naar pensionering op 68-jarige leeftijd.

Het bedrag aan opgebouwd ouderdomspensioen dat je straks op je UPO ziet staan, is dus niet alleen hoger door de premies die je werkgever en jij hebben ingelegd in 2017, maar ook door de omrekening naar leeftijd 68. Je pensioen wordt hoger omdat het later ingaat en dus over een kortere periode wordt uitgekeerd.
Overigens hoef je niet met 68 met pensioen. Je kunt nog steeds eerder gaan als jij dat wilt. Dan wordt je opgebouwde pensioen teruggerekend naar de door jou gekozen pensioenleeftijd.

Pensioenplanner wordt ook aangepast
De financiële effecten van de keuzes die je hebt in de pensioenregeling van URENCO en ETC Nederland, zoals vervroegd met pensioen gaan, kun je berekenen met de Pensioenplanner.
Die is nog gebaseerd op 67 jaar als pensioenrichtleeftijd en zal in augustus of september worden aangepast naar 68 jaar. Als je binnenkort met pensioen wilt gaan, dan zal de uitkomst van de berekeningen in de planner maar heel weinig verschillen van de realiteit. Je kunt dus gerust de planner gebruiken voordat die wordt aangepast. De planner geeft je een indicatie. Als je meer informatie wilt over een keuzemogelijkheid of een berekening wilt laten maken, kun je je wenden tot Eddy Oude Elferink bij URENCO (Tel: 0546 545 255 E-mail: eddy.oudeelferink@urenco.com) of Jos Mekkelholt bij ETC Nederland (Tel: 0546 545 672 E-mail: jos.mekkelholt@nl.enritec.com).

Totale pensioenplaatje op mijnpensioenoverzicht.nl
Op het UPO dat je in augustus ontvangt, zie je alleen je al opgebouwde pensioenaanspraken. Het UPO toont sinds twee jaar niet meer het pensioen dat je bij je pensionering kunt verwachten. Dat kun je wel zien op de website www.mijnpensioenoverzicht.nl. Je logt in op deze website met je DigiD. Je ziet hier niet alleen het pensioen bij SPUN, maar tevens het pensioen bij de uitvoerders van al je vorige werkgevers en ook de AOW. Hier heb je dus inzicht in je totale pensioenplaatje. Je ziet ook wat je waarschijnlijk later netto aan pensioen krijgt. We raden je aan om minstens één keer per jaar te kijken op deze site.