Als SPUN op grond van de beleidsdekkingsgraad niet langer voldoet aan het vereist eigen vermogen moet het fonds binnen drie maanden een herstelplan bij toezichthouder De Nederlandsche Bank indienen. In dat herstelplan werkt het fonds uit hoe het in maximaal 10 jaar weer voldoet aan het vereist eigen vermogen. Voor SPUN is momenteel een herstelplan van kracht.

Beleidsdekkingsgraad en vereist vermogen
De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de actuele dekkingsgraad over 12 maanden. De actuele dekkingsgraad is de verhouding tussen de bezittingen en de verplichtingen van het fonds uitgedrukt in een percentage. Als de actuele dekkingsgraad 100% is, hebben we precies genoeg vermogen om nu en in de toekomst onze pensioenverplichtingen aan de deelnemers te kunnen uitbetalen. Maar 100% is niet genoeg. De Nederlandsche Bank (DNB) verlangt van alle pensioenfondsen dat zij minimaal een dekkingsgraad van circa 105% hebben. Voor SPUN is dit 104,1%. Dit noemt men het minimaal vereist vermogen. Daarnaast hanteert DNB een tweede eis die voor elk pensioenfonds verschillend is en die afhankelijk is van het gevoerde beleggingsbeleid. Hoe meer risico een fonds daarin neemt, hoe hoger de vereiste dekkingsgraad is, zodat een fonds voldoende reserves heeft om mogelijke tegenvallers te kunnen opvangen. Dit noemt men het vereist vermogen. Voor SPUN is het vereist vermogen momenteel 117,4%.

Herstelplan geactualiseerd
De beleidsdekkingsgraad van SPUN was per 31 december 2015 107,0%. Omdat dit lager is dan de vereiste dekkingsgraad van 117,4%, moest het fonds in 2016 een actualisatie van het herstelplan indienen. Eind december 2016 was de beleidsdekkingsgraad 102,6%, dus zelfs onder het minimum vereiste vermogen. In de loop van 2017 is de beleidsdekkingsgraad gelukkig gestaag gestegen. Uit het in 2017 geactualiseerde herstelplan blijkt dat SPUN op basis van het huidige beleid ruim voor het verstrijken van de termijn van 10 jaar het vermogen weer op het vereiste niveau zal hebben.

Klik hier om naar de pagina te gaan waar je het herstelplan kunt downloaden onder ‘Fondsdocumenten’.