Als SPUN op grond van de beleidsdekkingsgraad niet langer voldoet aan het vereist eigen vermogen moet het fonds binnen drie maanden een herstelplan bij toezichthouder De Nederlandsche Bank indienen. In dat herstelplan werkt het fonds uit hoe het in maximaal 10 jaar weer voldoet aan het vereist eigen vermogen. Voor SPUN is momenteel een herstelplan van kracht.

Beleidsdekkingsgraad en vereist vermogen
De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de actuele dekkingsgraad over 12 maanden. De actuele dekkingsgraad is de verhouding tussen de bezittingen en de verplichtingen van het fonds uitgedrukt in een percentage. Als de actuele dekkingsgraad 100% is, hebben we precies genoeg vermogen om nu en in de toekomst onze pensioenverplichtingen aan de deelnemers te kunnen uitbetalen. Maar 100% is niet genoeg. De Nederlandsche Bank (DNB) verlangt van alle pensioenfondsen dat zij minimaal een dekkingsgraad van circa 105% hebben. Voor SPUN is dit 104,1%. Dit noemt men het minimaal vereist vermogen. Daarnaast hanteert DNB een tweede eis die voor elk pensioenfonds verschillend is en die afhankelijk is van het gevoerde beleggingsbeleid. Hoe meer risico een fonds daarin neemt, hoe hoger de vereiste dekkingsgraad is, zodat een fonds voldoende reserves heeft om mogelijke tegenvallers te kunnen opvangen. Dit noemt men het vereist vermogen. Voor SPUN is het vereist vermogen momenteel 120,6%.

Herstelplan geactualiseerd
De beleidsdekkingsgraad van SPUN was per 31 december 2015 107,0%. Omdat dit lager is dan de vereiste dekkingsgraad van 120,6%, moest het fonds in 2016 een actualisatie van het herstelplan indienen.Uit het verloop van het herstelplan blijkt dat de dekkingsgraad per einde 2022 gelijk is aan 122,5%. Dit is hoger dan de vereiste dekkingsgraad dan 120,6%. Daarom zijn in het herstelplan vooralsnog geen bijzondere maatregelen opgenomen.

Dekkingsgraadsjabloon
Het herstelplan wordt uitgedrukt in een zogenaamd dekkingsgraadsjabloon. Hieronder is het dekkingsgraadsjabloon opgenomen waaruit blijkt dat, gezien de gehanteerde uitgangspunten, het fonds tijdig en zonder bijzondere maatregelen uit herstel komt.

Herstelplansjabloon