Actieve deelnemers van SPUN krijgen per 1 januari 2019 een toeslag op hun pensioenaanspraken van 1,10%. Pensioengerechtigden en gewezen deelnemers krijgen er per dezelfde datum 0,96% bij.

Methodiek
Toeslagverlening is alleen mogelijk indien de financiële positie van het fonds sterk genoeg is. Graadmeter daarvoor is de beleidsdekkingsgraad: het gemiddelde van de actuele dekkingsgraad (het verschil tussen de bezittingen en verplichtingen uitgedrukt in een percentage) over de afgelopen 12 maanden. Als de beleidsdekkingsgraad lager is dan 110% is er geen toeslag mogelijk. Vanaf 125,5% is er volledige toeslagverlening mogelijk. Als de beleidsdekkingsgraad tussen deze twee punten in ligt, is er een gedeeltelijke toeslag mogelijk. De stand van eind oktober 2018 (de peildatum) was 117,1%. Dit betekent dat er een toeslag mogelijk is van 45,81% van de maatstaf die voor de verschillende groepen deelnemers geldt.

Actieve deelnemers
Voor actieve deelnemers geldt de loonstijging bij URENCO en ETC Nederland als maatstaf. Daarbij is de hoogste loonstijging het uitgangspunt. Bij URENCO was de loonstijging 2,40% en bij ETC Nederland 1,55%. De maatstaf voor indexatie voor de actieve deelnemers is dus 2,40% en 45,81% van dat percentage is 1,10%.

Niet-actieve deelnemers
Voor verreweg de meeste pensioengerechtigden en gewezen deelnemers is de maatstaf de stijging van de prijsindex voor alle huishoudens van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Die index is tussen eind oktober 2017 en eind oktober 2018 met 2,10% gestegen. Dit betekent dat de toeslag voor niet-actieve deelnemers 45,81% van 2,10% is. Dit is 0,96%.

Afwijkende toeslag voor kleine groep niet-actieven
Er is een kleine groep niet-actieve deelnemers die op basis van oude pensioenreglementen een toeslag krijgt die is gebaseerd op de CBS loonindex. Die index steeg met 1,99%. Zij krijgen per 1 januari 2019 een toeslag van 45,81% van 1,99%. Dit is 0,91%.

Laatste reguliere toeslag
SPUN is momenteel in liquidatie. Het voornemen is de opgebouwde pensioenen rond 1 april 2019 over te dragen aan Pensioenfonds PGB. De toeslag per 1 januari 2019 is dus waarschijnlijk de laatste die de deelnemers volgens het reguliere toeslagbeleid zullen ontvangen. Wel zullen ze bij de overdracht van de pensioenen een eenmalige toeslag ontvangen als er op dat moment een positief verschil is in dekkingsgraad tussen SPUN en PGB.