Net als alle andere pensioenfondsen in Nederland is SPUN wettelijk verplicht een financieel crisisplan te hebben en dit te publiceren op de website. Een financieel crisisplan is een beschrijving van maatregelen die het bestuur op korte termijn effectief zou kunnen inzetten, indien in korte tijd de dekkingsgraad zich zeer snel beweegt richting kritische waarden, waardoor het realiseren van de doelstelling van het pensioenfonds in gevaar komt. Dit plan is bedoeld voor het geval zich in de toekomst dergelijke situaties voordoen waarbij crisismaatregelen genomen moeten worden. Het financieel plan geeft de te hanteren kritische ondergrenzen, de te nemen maatregelen en de te volgen besluitvormingsprocessen en communicatietrajecten aan.

Klik hier om naar de pagina te gaan waar je het financieel crisisplan van SPUN kunt downloaden onder ‘Fondsdocumenten’.