De Nederlandsche Bank (DNB) heeft geen bezwaar tegen de overdracht van de opgebouwde pensioenen van de deelnemers van Stichting Pensioenfonds Urenco Nederland (SPUN) aan Pensioenfonds PGB. De toezichthouder heeft dat op 28 februari 2019 in een brief aan het bestuur van SPUN laten weten. Dit betekent dat de weg vrij is om de pensioenen zoals gepland per 1 april 2019 over te dragen.

In december 2018 had het bestuur van SPUN, na een positief advies van het verantwoordingsorgaan en een positief oordeel van de visitatiecommissie over de overdracht van de pensioenen, bij DNB een aanvraag ingediend voor een verklaring van geen bezwaar. Nadat DNB de toegestuurde documenten had bestudeerd en nog enkele aanvullende vragen had gesteld, informeerde de toezichthouder het SPUN-bestuur dat DNB geen gebruik zal maken van haar bevoegdheid om een verbod tot waardeoverdracht op te leggen.

Dit betekent dat de voorbereidingen voor de collectieve waardeoverdracht per 1 april 2019 kunnen doorgaan. Na de overdracht van de pensioenen dient nog een aantal zaken te worden geregeld om de liquidatie van SPUN te voltooien. Daarna zal het pensioenfonds na 23 jaar ophouden te bestaan.

De bij SPUN opgebouwde pensioenen van de actieve, gewezen en pensioengerechtigde deelnemers gaan allemaal naar Pensioenfonds PGB. De medewerkers van URENCO zullen vanaf 1 april 2019 pensioen gaan opbouwen bij Pensioenfonds PGB. De medewerkers van ETC Nederland gaan per dezelfde datum pensioen opbouwen bij PME, het pensioenfonds voor de Metalektro.