Het bestuur van SPUN heeft besloten de deelnemers per 1 januari 2018 een gedeeltelijke toeslag te geven. De actieve deelnemers krijgen er 0,21% bij en de pensioengerechtigden en gewezen deelnemers 0,13%. In de eerste helft van 2017 was de verwachting nog dat er geen toeslagverlening mogelijk zou zijn. Omdat de beleidsdekkingsgraad in de afgelopen maanden gestaag is gestegen, kon het bestuur in zijn vergadering van december besluiten tot een bescheiden gedeeltelijke toeslag.

De hoogte van de beleidsdekkingsgraad (het gemiddelde van de dekkingsgraad van de afgelopen 12 maanden) bepaalt of er wel of geen toeslag kan worden verleend. Als de beleidsdekkingsgraad lager dan 110% is, mag er geen toeslag worden gegeven. Vanaf 110% is een gedeeltelijke toeslag mogelijk en vanaf 128% mag er volledig worden geïndexeerd.
De beleidsdekkingsgraad per eind oktober 2017 was 111,7%. Op basis daarvan kon het bestuur besluiten een gedeeltelijke toeslag te geven.

Berekening toeslag actieve deelnemers
Hoe komen de percentages van 0,21% voor actieve deelnemers en 0,13% voor niet actieve deelnemers tot stand? Volgens het pensioenreglement krijgen de actieve deelnemers een toeslag die is gebaseerd op de loonstijging bij URENCO en ETC Nederland. Daarbij is de hoogste loonstijging het uitgangspunt. Bij ETC Nederland zijn de lonen in 2017 met 2,26% gestegen en bij URENCO met 2%. De maatstaf is dus 2,26%.  Kijkend naar het verschil tussen het niveau van de beleidsdekkingsgraad waarop volledige indexatie mogelijk is (128%) en het niveau van de peildatum 31 oktober 2017 (111,7%), mag er 9,44% van de maatstaf worden gegeven: 9,44% van 2,26% is 0,21%.

Berekening toeslag niet-actieve deelnemers
De pensioengerechtigden en de gewezen deelnemers krijgen volgens het reglement een toeslag die is gebaseerd op de ontwikkeling van de CBS consumentenprijsindex. Die is tussen oktober 2016 en oktober 2017 gestegen met 1,33%. Dat is dus de maatstaf. De pensioengerechtigden en gewezen deelnemers krijgen 9,44% van 1,33%. Dit is 0,13%.
Ten slotte is er een heel kleine groep gewezen deelnemers die op basis van oude afspraken recht heeft op een toeslag die is gebaseerd op de CBS loonindex. Zij krijgen een toeslag van 0,15%.

Bestuur besluit jaarlijks over toeslagverlening
Het besluit van het bestuur tot het geven van een gedeeltelijke toeslag per 1 januari 2018 betekent niet automatisch dat er in komende jaren ook zal worden geïndexeerd. Elk jaar neemt het bestuur een besluit over de toeslagverlening op basis van de financiële situatie van SPUN op dat moment.