Het bestuur van SPUN fungeert thans als College van Vereffenaars en bestaat uit:

  • Dick Vis, voorzitter, namens werkgever UNL
  • Gerard Broekman, namens werkgever UNL
  • Rudi Valley, namens werknemers UNL
  • Remco van Ham, namens werkgever ETC Almelo
  • Gerard Koning, namens werkgever ETC Almelo
  • Jonny de Vrieze, namens werknemers ETC Almelo
  • Paul te Riele, namens uitkeringsgerechtigden
  • Henk Grotenhuis, namens uitkeringsgerechtigden