Maar liefst 407 deelnemers hebben meegedaan aan het deelnemersonderzoek van SPUN. Dit is ruim 24% van het totale aantal deelnemers en voor een dergelijk onderzoek een hoog percentage. Het bestuur van SPUN dankt alle deelnemers die de enquête hebben ingevuld voor hun medewerking. Velen van hen hebben niet alleen de antwoorden op de vragen gegeven, maar ook opmerkingen en suggesties doorgegeven bij de verschillende open vragen.

De resultaten zijn verzameld en opgeschreven in een rapport. Het bestuur gaat dit rapport binnenkort bespreken en acties plannen naar aanleiding van de in het rapport gedane aanbevelingen. Spoedig daarna worden de resultaten en geplande acties gedeeld met het verantwoordingsorgaan. We zullen dan ook alle deelnemers informeren via een bericht op de website en via de komende editie van SPUN Info.