Wim Pols

/Wim Pols

About Wim Pols

Deze auteur heeft nog geen informatie verstrekt.
So far Wim Pols has created 44 blog entries.

Bestuur van SPUN wil het pensioenfonds liquideren en opgebouwde pensioenen overdragen

Het bestuur van Stichting Pensioenfonds Urenco Nederland (SPUN) heeft in zijn vergadering van 9 oktober 2018 het voorgenomen besluit genomen om het pensioenfonds te liquideren en alle  opgebouwde pensioenen over te dragen aan Pensioenfonds Grafische Bedrijven (PGB). Het bestuur heeft het voorgenomen besluit voorgelegd voor advies aan het verantwoordingsorgaan. In dit orgaan, waaraan het bestuur [...]

Bestuur van SPUN wil het pensioenfonds liquideren en opgebouwde pensioenen overdragen2018-10-31T11:40:16+00:00

Nieuwe wet over bescherming van persoonsgegevens

Op vrijdag 25 mei 2018 wordt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van kracht. Deze nieuwe wet regelt de bescherming van de rechten van personen bij het verwerken van persoonsgegevens. SPUN en haar administrateur AZL beheren en verwerken persoonlijke gegevens van de actieve en gewezen deelnemers en pensioengerechtigden van het fonds. In dit bericht gaan we [...]

Nieuwe wet over bescherming van persoonsgegevens2018-07-18T11:22:40+00:00

Jaarlijkse UPO komt later

Je jaarlijkse pensioenoverzicht (UPO) ontvang je dit jaar in augustus. Dat is iets later dan normaal. Meestal wordt het UPO net voor de zomervakantie verzonden. De vertraging komt doordat de verhoging van de pensioenrichtleeftijd van 67 naar 68 jaar in de administratie moet worden verwerkt. Je opgebouwde pensioenaanspraken met pensioenrichtleeftijd 67 jaar worden omgerekend naar [...]

Jaarlijkse UPO komt later2018-04-26T09:08:59+00:00

Deelnemers krijgen gedeeltelijke toeslag per 1 januari 2018

Het bestuur van SPUN heeft besloten de deelnemers per 1 januari 2018 een gedeeltelijke toeslag te geven. De actieve deelnemers krijgen er 0,21% bij en de pensioengerechtigden en gewezen deelnemers 0,13%. In de eerste helft van 2017 was de verwachting nog dat er geen toeslagverlening mogelijk zou zijn. Omdat de beleidsdekkingsgraad in de afgelopen maanden [...]

Deelnemers krijgen gedeeltelijke toeslag per 1 januari 20182018-02-26T19:15:28+00:00

Vrouwen gezocht voor pensioenopleiding

ETC Nederland, URENCO en SPUN gaan een pensioenopleiding beginnen om te zorgen dat het pensioenfonds genoeg deskundige kandidaten uit eigen gelederen heeft voor het verantwoordingsorgaan en het bestuur van het fonds. In het deelnemersonderzoek konden respondenten hun interesse in deze opleiding aangeven. Maar liefst 48 deelnemers gaven aan interesse te hebben in de opleiding. Daar [...]

Vrouwen gezocht voor pensioenopleiding2017-06-24T07:27:37+00:00

Andere opzet van jaarlijks pensioenoverzicht

Als je in actieve dienst bent bij URENCO of ETC Nederland ontvang je elk jaar een Uniform Pensioenoverzicht (UPO). Wellicht heb je net je UPO voor dit jaar ontvangen, of ontvang je het binnenkort via de post. Je UPO ziet er dit jaar heel anders uit dan in voorgaande jaren. In plaats van een uitgebreid [...]

Andere opzet van jaarlijks pensioenoverzicht2017-06-24T07:25:33+00:00

SPUN slaagt voor haalbaarheidstoets

Sinds 2015 voert het bestuur van SPUN jaarlijks een haalbaarheidstoets uit. Deze toets dient om te controleren of het fonds op koers ligt om de in het beleid vastgelegde ambitie voor het pensioenresultaat over een lange periode van 60 jaar te halen. Het pensioenresultaat geeft aan in welke mate de pensioenuitkeringen over die periode door [...]

SPUN slaagt voor haalbaarheidstoets2017-06-24T07:23:49+00:00

Toekomst SPUN

Tijdens de Broodje Pensioen Info bijeenkomsten van eind mei heeft SPUN voorzitter Dick Vis de medewerkers van URENCO en ETC Nederland bijgepraat over de vorderingen met de toekomstverkenning van het fonds. In de pensioenkrant van januari hadden we al gemeld dat er drie mogelijkheden waren: behoud en versterking van het eigen fonds, aansluiting bij een [...]

Toekomst SPUN2018-02-21T10:49:49+00:00

SPUN op koers om herstelplan te halen

SPUN heeft in 2017 het herstelplan geactualiseerd. Op basis van de actuele cijfers en de verwachte ontwikkeling voor de komende jaren ligt SPUN op koers om vóór het verstrijken van de gestelde termijn van 10 jaar de financiële positie op orde te hebben. In 2015 moest SPUN bij De Nederlandsche Bank (DNB) een herstelplan indienen [...]

SPUN op koers om herstelplan te halen2017-06-23T20:54:40+00:00

Deelnemers positief over pensioencommunicatie

Deelnemers zijn positief over pensioencommunicatie De deelnemers zijn positief over hoe SPUN hun informeert over hun pensioen. Alle uitingen van het fonds krijgen een goed rapportcijfer. Dat blijkt uit het deelnemersonderzoek dat SPUN begin dit jaar heeft gehouden. Doorgaan met die inspanningen op het gebied van communicatie is belangrijk , want uit het onderzoek blijkt [...]

Deelnemers positief over pensioencommunicatie2017-06-24T14:29:11+00:00