Wim Pols

Over Wim Pols

Deze auteur heeft nog geen informatie verstrekt.
So far Wim Pols has created 50 blog entries.

SPUN-deelnemers krijgen 4% erbij als eerste deel van extra verhoging. Informatie over komende communicatie

Alle deelnemers van SPUN krijgen met terugwerkende kracht vanaf 1 april 2019 een verhoging van hun pensioenuitkering of – aanspraken met 4%. Dit is het eerste deel van de extra verhoging die de deelnemers krijgen als gevolg van het positieve verschil in dekkingsgraad tussen SPUN en Pensioenfonds PGB bij de overgang van de pensioenen. Het [...]

SPUN-deelnemers krijgen 4% erbij als eerste deel van extra verhoging. Informatie over komende communicatie2019-06-07T07:19:16+01:00

Overdracht pensioenen SPUN-deelnemers aan Pensioenfonds PGB is in volle gang

De overgang van de opgebouwde pensioenen van de deelnemers van SPUN naar Pensioenfonds PGB is in volle gang. De uitkeringen van de pensioengerechtigden hebben daarbij prioriteit. Daarmee is de afgelopen maanden schaduw gedraaid en vanaf april  ontvangen  de pensioengerechtigden hun uitkering via Pensioenfonds PGB. Ook wordt hard gewerkt aan het verwerken van de gegevens van [...]

Overdracht pensioenen SPUN-deelnemers aan Pensioenfonds PGB is in volle gang2019-04-29T14:11:33+01:00

DNB heeft geen bezwaar tegen overdracht SPUN-pensioenen aan Pensioenfonds PGB

De Nederlandsche Bank (DNB) heeft geen bezwaar tegen de overdracht van de opgebouwde pensioenen van de deelnemers van Stichting Pensioenfonds Urenco Nederland (SPUN) aan Pensioenfonds PGB. De toezichthouder heeft dat op 28 februari 2019 in een brief aan het bestuur van SPUN laten weten. Dit betekent dat de weg vrij is om de pensioenen zoals [...]

DNB heeft geen bezwaar tegen overdracht SPUN-pensioenen aan Pensioenfonds PGB2019-03-14T14:57:22+01:00

Gedeeltelijke toeslag voor SPUN-deelnemers per 1 januari 2019

Actieve deelnemers van SPUN krijgen per 1 januari 2019 een toeslag op hun pensioenaanspraken van 1,10%. Pensioengerechtigden en gewezen deelnemers krijgen er per dezelfde datum 0,96% bij. […]

Gedeeltelijke toeslag voor SPUN-deelnemers per 1 januari 20192019-01-16T17:24:09+01:00

SPUN nu in liquidatie

Het bestuur van Stichting Pensioenfonds Urenco Nederland heeft tijdens zijn vergadering van 4 december 2018 het definitieve besluit genomen om de opgebouwde pensioenen over te dragen aan Pensioenfonds PGB en SPUN op te heffen. Het is de bedoeling de opgebouwde pensioenen rond 1 april 2019 over te dragen aan PGB. Het besluit is genomen nadat [...]

SPUN nu in liquidatie2019-03-14T15:02:03+01:00

Vier leden verantwoordingsorgaan herbenoemd

Vier leden van het verantwoordingsorgaan (VO) van SPUN worden per 1 februari 2019 herbenoemd. Hun huidige zittingstermijn loopt op die datum af, maar zij hadden zich alle vier herkiesbaar gesteld. Daarmee waarborgen zij de continuïteit binnen het VO van SPUN voor de korte tijd die het in liquidatie zijnde fonds nog zal bestaan. De vacatures [...]

Vier leden verantwoordingsorgaan herbenoemd2018-12-21T11:58:42+01:00

Bestuur van SPUN wil het pensioenfonds liquideren en opgebouwde pensioenen overdragen

Het bestuur van Stichting Pensioenfonds Urenco Nederland (SPUN) heeft in zijn vergadering van 9 oktober 2018 het voorgenomen besluit genomen om het pensioenfonds te liquideren en alle  opgebouwde pensioenen over te dragen aan Pensioenfonds Grafische Bedrijven (PGB). Het bestuur heeft het voorgenomen besluit voorgelegd voor advies aan het verantwoordingsorgaan. In dit orgaan, waaraan het bestuur [...]

Bestuur van SPUN wil het pensioenfonds liquideren en opgebouwde pensioenen overdragen2018-10-31T11:40:16+01:00

Nieuwe wet over bescherming van persoonsgegevens

Op vrijdag 25 mei 2018 wordt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van kracht. Deze nieuwe wet regelt de bescherming van de rechten van personen bij het verwerken van persoonsgegevens. SPUN en haar administrateur AZL beheren en verwerken persoonlijke gegevens van de actieve en gewezen deelnemers en pensioengerechtigden van het fonds. In dit bericht gaan we [...]

Nieuwe wet over bescherming van persoonsgegevens2018-07-18T11:22:40+01:00

Jaarlijkse UPO komt later

Je jaarlijkse pensioenoverzicht (UPO) ontvang je dit jaar in augustus. Dat is iets later dan normaal. Meestal wordt het UPO net voor de zomervakantie verzonden. De vertraging komt doordat de verhoging van de pensioenrichtleeftijd van 67 naar 68 jaar in de administratie moet worden verwerkt. Je opgebouwde pensioenaanspraken met pensioenrichtleeftijd 67 jaar worden omgerekend naar [...]

Jaarlijkse UPO komt later2018-04-26T09:08:59+01:00

Deelnemers krijgen gedeeltelijke toeslag per 1 januari 2018

Het bestuur van SPUN heeft besloten de deelnemers per 1 januari 2018 een gedeeltelijke toeslag te geven. De actieve deelnemers krijgen er 0,21% bij en de pensioengerechtigden en gewezen deelnemers 0,13%. In de eerste helft van 2017 was de verwachting nog dat er geen toeslagverlening mogelijk zou zijn. Omdat de beleidsdekkingsgraad in de afgelopen maanden [...]

Deelnemers krijgen gedeeltelijke toeslag per 1 januari 20182018-02-26T19:15:28+01:00