Alle opgebouwde pensioenen bij Stichting Pensioenfonds Urenco Nederland (SPUN) zijn per 1 april 2019 overgedragen aan Pensioenfonds PGB.  SPUN is daarom in liquidatie en zal naar verwachting eind 2019 worden opgeheven.

Vragen over pensioen van vóór 1 april 2019

Actieve-, gewezen- en pensioengerechtigde deelnemers van SPUN kunnen voor vragen over hun vóór 1 april 2019 opgebouwde pensioen terecht bij:

Klantenservice Pensioenfonds PGB
Postbus 7855
1008 CA Amsterdam

E-mail: ks@pensioenfondspgb.nl
Telefoon (van 08.00 – 17.00 uur): 020 – 541 82 00
Website: pensioenfondspgb.nl

Na de overdracht van de pensioenen, zal het nog enkele maanden duren voordat alle gegevens van de SPUN-deelnemers zijn verwerkt in het deelnemersportaal van Pensioenfonds PGB. Hier wordt nu hard aan gewerkt. Op dit moment kunnen nog niet alle vragen direct en/of volledig worden beantwoord omdat de gegevens uit verschillende bronnen dienen te komen. Als alle gegevens in het portaal zijn verwerkt, krijgen de deelnemers daarover persoonlijk bericht. Voor de overgedragen pensioenaanspraken en –rechten van de SPUN deelnemers geldt per 1 april 2019 het pensioenreglement van Pensioenfonds PGB.

Vragen over pensioen na 1 april 2019 van medewerkers URENCO en ETC Nederland

Medewerkers van URENCO kunnen voor vragen over hun na 1 april 2019 opgebouwd pensioen ook contact opnemen met Pensioenfonds PGB.

Medewerkers van ETC Nederland kunnen voor vragen over hun na 1 april 2019 opgebouwd pensioen contact opnemen met:

Servicedesk Pensioenfonds van de Metalektro
Postbus 97630
2509 GA Den Haag

E-mail: servicedesk@metalektropensioen.nl
Telefoon (maandag – donderdag 08.00 tot 18.00 uur, vrijdag tot 17.00 uur): 088 – 007 98 Website: metalektropensioen.nl

Artikelen, presentaties, vragen en antwoorden

Klik hier voor artikelen, presentaties en vragen en antwoorden over de overgang van de pensioenen.

Laatste nieuws