SPUN maakt verschillende kosten om de pensioenregeling uit te voeren. Denk bijvoorbeeld aan kosten voor de administratie. Daaronder vallen de kosten voor de uitbetaling van de pensioenen en de incasso van de premies. Ook maken wij kosten voor de communicatie, bijvoorbeeld voor het maken en verzenden van het jaarlijkse Uniform Pensioenoverzicht (UPO), SPUN Info en het bijhouden van de website.

Daarnaast zijn er kosten om het vermogen te beheren. Wij betalen bijvoorbeeld de partijen aan wie wij vragen om het vermogen te beleggen. Ook maken wij transactiekosten. Dit zijn bijvoorbeeld de kosten die de beurs in rekening brengt bij de aankoop of verkoop van aandelen of obligaties.

Het fonds werkt met een begroting die steeds meer als instrument gebruikt wordt om de kosten te monitoren. Elk kwartaal wordt er inzicht gegeven in de ontwikkeling van de werkelijke kosten in vergelijking met de begrote kosten. Per dienstverlener zijn zoveel als mogelijk vaste prijsafspraken gemaakt of zijn er richtinggevende budgetafspraken gemaakt. Ad hoc opdrachten worden vooraf geoffreerd en vastgesteld.

In de jaarverslagen vind je informatie over de financiƫle gang van zaken en dus ook de kosten van SPUN. Daarbij wordt ook een overzicht van de uitvoeringskosten per deelnemer opgenomen. Klik hier om naar de pagina te gaan waar je de jaarverslagen van SPUN kunt downloaden.