Als je bij Urenco of ETNL in dienst komt en 21 jaar of ouder bent, word je deelnemer van de pensioenregeling. De pensioenregeling wordt uitgevoerd door Stichting Pensioenfonds Urenco Nederland. Elk jaar bouw je een stukje van je pensioen op. Je uiteindelijke pensioen is afhankelijk van je aantal dienstjaren en de hoogte van je salaris gedurende je dienstverband.

In het Pensioen 1-2-3 op deze website staat precies beschreven wat je pensioenregeling inhoudt.  Dat is niet alleen een ouderdomspensioen als je met pensioen gaat,  maar ook een partnerpensioen voor je partner en een wezenpensioen voor je minderjarige kinderen  als je zou komen te overlijden. Ook is er een arbeidsongeschiktheidspensioen en (gedeeltelijke) premievrijstelling als je arbeidsongeschikt zou worden.  Het Pensioen 1-2-3 geeft je inzicht in wat je werkgever en jij voor je pensioen betalen, wat de kosten van de regeling zijn en welke risico’s er verbonden zijn aan pensioen. Verder kun je zien welke keuzemogelijkheden je hebt binnen de pensioenregeling en op welke momenten in je leven en je loopbaan je zelf actie moet ondernemen voor je pensioen.

Klik hier om direct naar het Pensioen 1-2-3 te gaan.