Het bestuur van SPUN doet zijn best om de pensioenregeling van Urenco en ETNL zo goed mogelijk uit te voeren. Het bestuur probeert bij de uitvoering  van de pensioenregeling steeds de grootst mogelijke zorgvuldigheid te betrachten en ziet er teven op toe dat de externe partijen die betrokken zijn bij de uitvoering van de pensioenregeling hun taken naar behoren vervullen.

Niettemin kan het voorkomen dat je als deelnemer vindt dat je niet correct bent behandeld en daarover een klacht wilt indienen.  Ook kan het voorkomen dat je van mening bent dat jouw rechten zijn geschaad omdat volgens jou de statuten of het pensioenreglement niet correct zijn toegepast. Dan is er sprake van een geschil. Voor het behandelen van klachten en geschillen  heeft SPUN een reglement voor  de klachten- en geschillenprocedure, dat je hier kunt downloaden.

Stappen voor het melden van een klacht of geschil
Je kunt een klacht of een geschil melden bij de secretaris van het pensioenfonds. Hoe je dat kunt doen en  hoe de klacht of het geschil vervolgens wordt behandeld, kun je lezen in een bijlage bij het reglement voor de klachten- en geschillenprocedure. Die bijlage, waarin je de verschillende stappen in de procedure kunt zien, kun je hier downloaden.