Het bestuur van Stichting Pensioenfonds Urenco Nederland bestaat uit:

Dick Vis, voorzitter, namens werkgever UNL

Gerard Broekman, namens werkgever UNL

Rudi Valley, namens werknemers UNL

Remco van Ham namens werkgever ETC Almelo

Gerard Koning, namens werkgever ETC Almelo

Jonny de Vrieze, namens werknemers ETC Almelo

Paul te Riele, namens uitkeringsgerechtigden

Henk Grotenhuis, namens uitkeringsgerechtigden