Stichting Pensioenfonds Urenco Nederland voert de pensioenregeling uit voor medewerkers van Urenco Nederland B.V. en Enrichment Technology Nederland B.V. Op 9 december 1991 is de Stichting Basisregeling vroegpensioen UCN/UOBV opgericht. In 1996 is de naam van de stichting gewijzigd in Stichting Pensioenfonds Urenco Nederland. Het doel van de stichting is daarbij gewijzigd in: ‘het verstrekken of doen verstrekken van pensioen en/of andere uitkeringen aan (gewezen) deelnemers, pensioengerechtigden, hun nabestaanden en overige belanghebbenden, een en ander in de gevallen en onder de voorwaarden als nader geregeld in de statuten, de reglementen en door het bestuur vast te stellen pensioenbrieven’.

Stichting Pensioenfonds Urenco Nederland heeft per 31 december 2016 538 actieve deelnemers, 646 gewezen deelnemers en 494 pensioengerechtigden.