De pensioenleeftijd bij Urenco en ETC Nederland is 68 jaar. Als je tot die pensioenleeftijd blijft werken, krijg je ruim voor dat moment informatie van het pensioenfonds over je pensioen en de keuzemogelijkheden die je daarbij hebt.  Je kunt er ook voor kiezen om eerder met pensioen te gaan. Dat kan al vanaf je 58ste jaar. Als je eerder gaat, wordt je pensioen wel lager omdat het immers eerder ingaat. Als je eerder met pensioen wilt gaan, moet je dat minstens zes maanden voor je gewenste pensioendatum melden aan het pensioenfonds. Een andere mogelijkheid is te kiezen voor deeltijdpensioen. Ook dat kan vanaf je 58ste jaar. Je gaat dan voor een deel van je werktijd al met pensioen, terwijl je voor het resterende deel nog blijft werken. Deeltijdpensioen moet je minstens zes maanden voor de gewenste ingangsdatum aanvragen en je werkgever moet het ermee eens zijn.

Je kunt er ook voor kiezen om je pensioen uit te stellen en langer te blijven doorwerken. Je pensioen wordt dan hoger omdat het later ingaat. Als je dit wilt, moet je dat minstens zes maanden voordat je 68 wordt aanvragen.

Als je met pensioen gaat, zijn er nog meer keuzemogelijkheden. Je kunt ervoor kiezen om eerst een aantal jaren een hogere uitkering te hebben en dan daarna levenslang een lagere uitkering of omgekeerd. Je kunt een deel van het ouderdomspensioen ruilen voor een hoger partnerpensioen of je kunt het partnerpensioen geheel of gedeeltelijk omruilen voor een hoger ouderdomspensioen.

In het Pensioen 1-2-3 op deze website staan de keuzemogelijkheden uitgebreid omschreven. Klik hier  voor verdere informatie.

Pensioenplanner

Als je een idee wilt hebben van de financiële gevolgen van mogelijke keuzes rond je pensioen, kun je gebruik maken van de Pensioenplanner. Je moet dan inloggen met de inlognaam en het wachtwoord dat je van het pensioenfonds hebt ontvangen. Als je die gegevens kwijt bent, kun je ze opvragen bij het Pensioenbureau (zie de contactpagina). Klik hier om rechtstreeks naar de Pensioenplanner te gaan.

Afspraak maken voor persoonlijke informatie

Je kunt ook een afspraak maken om persoonlijk informatie te ontvangen over de keuzes rond jouw pensioen. Klik hier om een afspraak te maken.