Op de homepage van deze website vind je altijd de meest recente dekkingsgraad van ons pensioenfonds. De dekkingsgraad is de belangrijkste graadmeter voor de financiële positie van het pensioenfonds. De dekkingsgraad geeft de verhouding weer tussen de bezittingen en verplichtingen van het pensioenfonds uitgedrukt in een percentage. Vanaf 2015 wordt de dekkingsgraad op een andere manier berekend. De nieuwe manier voor het berekenen van de dekkingsgraad is het gevolg van het nieuwe Financieel toetsingskader, dat per 1 januari 2015 van kracht is geworden. Dit bevat nieuwe financiële regels van de overheid voor pensioenfondsen. De oude dekkingsgraad was een actuele dekkingsgraad op maandbasis, waarbij wel gerekend werd met een gemiddelde van de rentestand van de afgelopen drie maanden. De nieuwe dekkingsgraad is gebaseerd op de gemiddelde dekkingsgraad van de afgelopen 12 maanden, en wordt vanaf 1 januari 2015 beleidsdekkingsgraad genoemd. Deze manier van berekenen zorgt voor minder schommelingen in de dekkingsgraad.

De dekkingsgraad wordt elke maand geactualiseerd. Ongeveer in het midden van de maand wordt de nieuwste stand op de website geplaatst.

Klik hier voor een uitgebreide maandrapportage van de beleidsdekkingsgraad en de actuele dekkingsgraad van de maand januari 2019.

Hieronder vind je een overzicht van de beleidsdekkingsgraad en de actuele dekkingsgraad in de afgelopen maanden:

 

Maand Beleidsdekkingsgraad Actuele dekkingsgraad
Januari 2019 115,8% 112,7%
December 2018 116,5% 110,3%
November 2018 117,0% 115,3%
Oktober 2018 117,1% 115,1%
September 2018 117,1% 117,5%
Augustus 2018 117,0% 117,3%
Juli 2018 116,7% 117,7%
Juni 2018 116,4% 115,6%
Mei 2018 116,3% 116,2%
April 2018 116,0% 116,8%
Maart 2018 115,6% 116,2%
Februari 2018 115,1% 118,5%
Januari 2018 114,4% 120,7%